Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Ponad 50 tysięcy wniosków w ciągu kilku sekund wpłynęło na konkurs o granty dla przedsiębiorców w ramach projektu „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”. Pieniędzy wystarczyło tylko dla około 3 tys. mikro i małych firm oraz samozatrudnionych z naszego regionu. Dużego rozczarowania nie kryją przedsiębiorcy, którym nie udało się skutecznie aplikować. Marszałek Marek Woźniak zapowiada kontrolę postępowania z udziałem niezależnych ekspertów.

Skutki kryzysu „covidowego” są odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarki. Kilka tygodni zamknięcia praktycznie całej branży usługowej (np. turystycznej, hotelowej czy gastronomicznej) spowodowało, że w Wielkopolsce jedną z grup najmocniej dotkniętych były właśnie mikro i małe firmy oraz samozatrudnieni.

To z myślą o nich postanowiono uruchomić środki unijne z budżetu WRPO 2014+ i przeznaczyć je na bezzwrotną pomoc w postaci grantów. Pomimo ograniczonego budżetu, udało się wygospodarować na ten cel około 100 mln zł – najwięcej w kraju. Organizatorem konkursu (grantodawcą) była Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Już wtedy (biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych mikro i małych firm w woj. wielkopolskim) zdawano sobie sprawę, że nawet 100 mln zł nie wystarczy dla wszystkich. Z drugiej strony, ważne było, aby pomóc jak największej liczbie małych firm, które potrzebowały pieniędzy, aby przetrwać ten trudny czas.  

Zgodnie z zapowiedzią Grantodawca – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.  – 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczął nabór wniosków o grant w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”, który zakończył się z powodu wyczerpania alokacji, chwile po godz. 9.00.

Tego samego dnia na stronie WARP ukazał się komunikat podsumowujący nabór. Czytamy w nim, m. in.:

(…) „W sumie do rozdysponowania było 94 293 867,92 PLN, w tym dla przedsiębiorców ujętych w Regulaminie udzielania grantów, jako typ A: 37 717 547,17 PLN oraz typ B: 56 576 320,75 PLN. W generatorze zarejestrowano 50 138 wniosków na łączną kwotę ponad 1 696 000 000 PLN. Ponad 40 tysięcy kliknięć miało miejsce w momencie uruchomienia naboru, po czym serwer zaczął je kolejkować i weryfikować, sprawdzając sumę kontrolną, przynależność do typu A i B oraz limit alokacji. Pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267. Ostatni wniosek zarejestrowano o godzinie 09:01:04.971690 i tym samym zakończono nabór (ostatni wniosek dla typu B zarejestrowano o godzinie 09:00:27.321448 ). W alokacji 110 % wpłynęło 3 133 wniosków na łączną kwotę 103 752 517,3 PLN (A: 1 343 wniosków oraz B: 1790 wniosków. Średnia wartość wniosku o grant to 33.116,03 PLN” (…).

 

Powyższe rozstrzygnięcie konkursu wywołało falę niezadowolenia czy wręcz frustrację wielu z tych przedsiębiorców, którzy nie otrzymali grantu (to około 47 tys. firm). Liczba wniosków, która wpłynęła na konkurs, uwypukla jeszcze jeden ważny aspekt: jak duża jest skala problemów finansowych wielkopolskich firm, którzy ucierpieli z powodu „koronakryzysu”. Nie dziwią więc wszelkie wątpliwości przedsiębiorców, co do procesu przyznawania grantów i liczne protesty w tej sprawie.

W obliczu tak trudnej sytuacji Pan Marszałek Marek Woźniak podjął konkretne działania, które omówił w poniższym oświadczeniu.

 

Oświadczenie Marszałka Marka Woźniaka ws. naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” z 25 sierpnia 2020 roku

Wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów, dotyczących procedury przeprowadzenia przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) naboru wniosków na wsparcie grantowe z „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”, podjąłem decyzję o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postępowania kontrolnego. Jego zadaniem będzie sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. bootów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń.

Do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty środków finansowych z puli grantowej, choć procedura weryfikacji dokumentów tych, którzy znaleźli się na liście grantobiorców, nie będzie na tę chwilę wstrzymana.

Do zespołu kontrolnego zamierzam pozyskać niezależnych specjalistów z dziedziny informatyki, niezwiązanych ze strukturami WARP i Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że uda się w sposób wiarygodny zweryfikować to postępowanie. Jeśli w opinii Państwa podczas naboru zaistniały nieprawidłowości, które mogłyby i powinny być wyjaśnione w ramach planowanego audytu, proszę o przesyłanie przedmiotowych informacji w formie e-maila na adres dwp.sekretariat@umww.pl. Jednocześnie, jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę na temat nieuczciwego postępowania osób zaangażowanych w nabór, proszę o informację lub zgłoszenie tego właściwym organom ścigania.

Pobierz jako PDF