Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ w listopadzie br. planuje ogłoszenie konkursu przewidującego możliwość utworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób starszych, którego najważniejszym elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych, w tym Dzienny Dom Opieki Medycznej. Konkurs zakładać będzie możliwość realizacji projektów zapewniających osobom starszym, zwłaszcza żyjącym w trudnych warunkach, dostępu do kompleksowego systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych, umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego  funkcjonowania, a także  poprawę funkcjonowania w obszarach decydujących o jakości życia, w tym zwłaszcza dających poczucie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego. Dodatkowo przewiduje się zapewnienie wsparcia dla opiekunów faktycznych osób starszych.

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektu w powyższym zakresie Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na robocze spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 9 października br. w Sali Herbowej, al. Niepodległości 18 (1 piętro, bud. C) o godz. 10:00.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. Potwierdzenie proszę przesłać na adres e-mail: hanna.czernik@umww.pl

Konkurs ogłoszony zostanie w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz w oparciu o Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Pobierz jako PDF