Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dotyczy projektów Osi Priorytetowej 7 realizowanych w ramach Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej istnieje możliwość kontaktu z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

Pobierz jako PDF