Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W Pałacu Reymonta w Kołaczkowie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Teresą Waszak, Wójtem Gminy Kołaczkowo umowę na dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem  w ramach programu rewitalizacji gminy Kołaczkowo”. Wartość projektu to 2,3 mln zł, a poziom dofinansowania projektu wynosi 77% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

- Cieszę się, że w gronie beneficjentów konkursu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni publicznych znalazła się również gmina Kołaczkowo. To jest elitarne grono 42 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone i zaopatrzone przez nas w pieniądze  z budżetu Unii Europejskiej. Ten projekt obejmuje rewitalizację przestrzeni publicznej obejmującej zarówno przedszkole, jak i Pałac Reymonta. To jest przestrzeń, która służy na co dzień mieszkańcom Kołaczkowa zarówno na realizację celów edukacyjnych, jak i kulturalnych. Myślę, że po zrealizowaniu tego projektu, który jest wart ok. 2,5 mln zł,  ta część Kołaczkowa naprawdę wypięknieje i da mieszkańcom dużo satysfakcji. O to nam właśnie chodzi, żeby stwarzać lepsze i wyższej jakości warunki przebywania oraz świadczenia usług publicznych. To dobrze ulokowane pieniądze unijne, wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli na rewitalizację – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

Zakres projektu przewiduje przebudowę i modernizację budynku przedszkola (roboty konstrukcyjne, wymiana instalacji, zaplecze gastronomiczne i gospodarcze, sanitariaty), adaptację pomieszczeń Pałacu Reymonta na kino społecznościowe, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta – Gminę Kołaczkowo oraz Partnera projektu –  Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą  w Kołaczkowie.

Tego samego dnia  w Orzechowie w  gm. Miłosław, Marszałek  wziął udział w uroczystym otwarciu „Małego Kina Społecznościowego”.  Inwestycja jest częścią projektu dofinansowanego w ramach WRPO 2014+ pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, który zakłada powstanie 26 tego typu obiektów w regonie.

W Orzechowie kino powstało w budynku tamtejszej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, na terenie nieruchomości należącej do gminy Miłosław. W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenia dawnej szkolnej sali rekreacyjnej na salę kinową, która znajduje się w sąsiedztwie pomieszczenia wyremontowanego w ten sposób, by stanowiło swoisty hol kinowy. Sala posiada 30 miejsc siedzących oraz miejsce na wózek inwalidzki.

Na zdjęciu cztery osoby, które przecinają wstęgę przy otwarciu kina

Pobierz jako PDF