do środkaZa nami prawie rok realizacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, pierwsze nabory ruszyły w kwietniu 2023 roku, a do dziś ogłoszono ich już 62. W kolejnych miesiącach również okazji nie zabraknie. Unijnych szans na dotację mogę szukać, m. in. samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne.   

- Tempo wdrażania jest szybkie, ale przemyślane i systematyczne – mówi marszałek Marek Woźniak, który dzisiaj (tj. 13 marca br.) przewodniczył obradom Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 2027. To gremium składające się z przedstawicieli różnych środowisk społecznych, które czuwa nad racjonalnym wydawaniem pieniędzy unijnych.

- Tworzymy nasz program regionalny w sposób maksymalnie uspołeczniony i transparentny. Aby proces przebiegał sprawnie oraz pod kontrolą społeczną, instytucja zarządzająca unijnymi pieniędzmi, rok temu powołała Komitet Monitorujący. Jego siłą są ludzie, którzy reprezentują różne interesy i sektory życia społecznego: od samorządowców, przez przedsiębiorców, a na organizacjach obywatelskich skończywszy. To liderzy swoich środowisk. Ich głos jest kluczowy w procesie wdrażania naszego programu unijnego – mówił marszałek Marek Woźniak.

Jednym z głównych zadań Komitetu Monitorującego jest ustalanie kryteriów wyboru projektów. Dziś, na pierwszym w tym roku posiedzeniu Komitetu Monitorującego zostały przyjęte kryteria i metodyka wyboru projektów do zbliżających się naborów wniosków z rewitalizacji, usług społecznych i zdrowotnych, budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego i rynku pracy.

- Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący kolejnych kryteriów zapewnia nam ciągłość procesu wdrażania programu oraz przejrzyste zasady oceniania projektów i wyboru ich do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski – tłumaczy wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który również uczestniczył w obradach.

***

Przypomnijmy, że to już trzecia perspektywa unijna, która w pełni jest zarządzana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Tym razem Wielkopolska ma do dyspozycji 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro) i Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro) oraz wspomniany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Budżet jest mniejszy o ponad 300 mln euro od tego, jakim dysponowaliśmy w perspektywie 2014-2020 (ok. 2,45 mld euro), ale znacznie wyższy niż w perspektywie 2007-2013 (ok. 1,6 mld euro).

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski można znaleźć na stronie funduszeue.wielkopolskie.pl    

Pobierz jako PDF