Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 informuje, iż w związku z licznymi prośbami podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17 planuje się wydłużenie terminu zakończenia naboru do 31 stycznia 2018 r. Przedmiotowa zmiana zostanie uwzględniona w Regulaminie konkursu, którego aktualna wersja (uwzględniająca ww. zmianę) zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w grudniu 2017 r.

Pobierz jako PDF