Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

logo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na

Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+ podczas obchodów Imienin Ulicy
Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2017 r. od 11:00 do 17:00

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,

przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

W trakcie bezpłatnej porady indywidualnej można:

  • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny w obszarze aktywizacji zawodowej (Działanie 6.1 i 6.2)
    i aktywnej integracji (Poddziałanie 7.1.2) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+,
  • dowiedzieć się, jak można skorzystać ze wsparcia unijnego,
  • poznać dotychczasowe efekty oraz dobre praktyki EFS,
  • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

W szczególności zapraszamy osoby powyżej 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie
w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i oraz osoby szukające wsparcia w zakresie włączenia społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjny 9i.

 

Na stoisku informacyjnym WUP w Poznaniu będzie obecny także doradca zawodowy.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia i skorzystania z konsultacji w zakresie metod poszukiwania pracy oraz przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:

Punkt kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu

tel. 61 846 38 23

 

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Pobierz jako PDF