Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

zaprasza na

Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+ podczas obchodów Imienin Ulicy
Św. Marcin w Poznaniu

w dniu 11 listopada 2019 r.

EFS_Samorzad_kolor-PL

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,

przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

W trakcie bezpłatnej porady można:

  • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny w obszarze aktywizacji zawodowej (Działanie 6.1 i 6.2) i aktywnej integracji (Poddziałanie 7.1.2) w ramach WRPO 2014+,
  • dowiedzieć się, jak można skorzystać ze wsparcia unijnego,
  • poznać dotychczasowe efekty oraz dobre praktyki EFS,
  • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

 

Na stoisku informacyjnym WUP w Poznaniu obecny będzie także doradca zawodowy.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia i skorzystania z konsultacji w zakresie metod poszukiwania pracy oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:

Punkt kontaktowy WRPO 2014+

WUP w Poznaniu

tel. 61 846 38 23

Stoisko informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Pobierz jako PDF