Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Marszałek Marek Woźniak wraz z prezydentem Gniezna Tomaszem Budaszem oraz przedstawicielami pozostałych gmin wchodzących w skład Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, a także z przedstawicielem Powiatu Gnieźnieńskiego, oficjalnie podpiszą Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Uroczystośc odbędzie się w poniedziałek 22 lutego 2016 roku o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Chrobrego 41 w Gnieźnie.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów (obszary funkcjonalne).

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła
i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny
i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

W obszarze funkcjonalnym Gniezna, mechanizmem objęte zostały: Miasto Gniezno (lider OSI), Gmina Czerniejewo, Gmina w. Gniezno, Gmina Kłecko, Gmina Łubowo, Gmina Niechanowo, Gmina Witkowo oraz Powiat Gnieźnieński. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI wynosi 23 583 882 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota ponad 20,9 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 2,6 mln euro.

Pobierz jako PDF