Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie sposobu pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projektach, realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, obejmujących aktywizację zawodową, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż efektywność zatrudnieniową należy mierzyć zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014‑2020 w wersji obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru.

Pobierz jako PDF