2Prawie 49 milionów złotych otrzyma Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu na kontynuację programu wspomagającego osoby dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym. 27 października na terenie budowy nowej siedziby Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, działającego przy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się konferencja, podczas której podpisana została umowa na dofinansowanie tego ważnego projektu z marszałkowskich Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.

Umowę podpisał Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz dr n. med. Przemysław Daroszewski, dyrektor Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. - Ogromne pieniądze ta ten właśnie projekt to jedne z najlepiej zainwestowanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym regionie. Przemawiają za tym wspaniałe rezultaty i wysokie oceny, jakie uzyskał w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej pierwotny projekt rehabilitacji dzieci okrutnie dotkniętych przez los, zmagających się z porażeniem mózgowym. Obecny projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie form pomocy dla małych pacjentów - podkerślił Wicemaraszałek Wojciech Jankowiak.

Projekt pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego” stanowi kontynuację projektu realizowanego w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji w latach 2019-2023. Zakłada nowoczesną i kompleksową rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym. Tym razem dedykowany będzie szerszej grupie pacjentów.

Realizacja projektu rozpocznie się w tym roku w listopadzie, a od lipca 2024 roku jego uczestnicy będą rehabilitowani w nowej lokalizacji, w oparciu o roboty rehabilitacyjne, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Podobnie jak w poprzedniej edycji projektu pacjenci będą poddawani robotycznie wspomaganej rehabilitacji chodu podczas dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych. Terapeuci będą też rehabilitować dzieci w miejscu ich zamieszkania. Wsparcie otrzymają także rodzice i opiekunowie uczestników projektu. Projekt będzie trwał 3 lata. Wsparciem objętych zostanie około 1100 chorych oraz podobna liczba ich rodziców i opiekunów.

Nowa siedziba Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci, której otwarcie planowane jest w lipcu 2024 roku, pozwoli na objęcie leczeniem większej liczby pacjentów. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, inwestycja zapewni dzieciom kompleksowość i ciągłość leczenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, które są fundamentem misji szpitala i kontynuacją koncepcji leczenia rehabilitacyjnego profesora Wiktora Degi.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego pn. „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”, którego Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wartość projektu: to ok. 51 mln zł, z czego kwota dofinansowania z to prawie 49 mln zł (środki z UE: 36 mln zł, środki z Budżetu Państwa: 12,8 mln zł).

Pobierz jako PDF