Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Blisko 105,5 mln złotych pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działania 6.5 pn. „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”. Umowy podpisał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

– Z tych pieniędzy będą finansowane usługi, np. doradcze czy szkoleniowe, mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji i to zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników – podkreślił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.  – Nie chodzi tu tylko o tradycyjne kursy czy szkolenia, ale także w grę wchodzą studia podyplomowe. A co najważniejsze – beneficjenci, którzy podjęli się realizacji tych projektów, sami nie będą szkolili ani doradzali, a jedynie opłacali usługi nakierowane na podnoszenie kompetencji. Informacja  o potencjalnych możliwościach i usługach będzie znajdowała się w Bazie Usług Rozwojowych, a przedsiębiorca, po zdiagnozowaniu swoich potrzeb, chcący skorzystać z konkretnej usługi rozwojowej, zgłosi się do operatora  – wyjaśnił Wicemarszałek Jankowiak.

Projekty obejmują całą Wielkopolskę i będą realizowane 3 lata (do 2023 r.) przez 6 operatorów w podregionach: kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim oraz mieście Poznań. Są to:

Wszystkie projekty mające na celu wsparcie w formie usług szkoleniowych dostosowujących do potrzeb pracodawcy skierowane są w szczególności do trzech grup pracowników: o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie miast średnich, w tym tracących funkcję społeczno-gospodarczą (np. Jarocin, Kalisz, Pleszew, Ostrów Wielkopolski).

Poznański projekt, którego operatorem jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, otrzymał dofinansowanie wielkości ponad 24 mln złotych, przy czym wartość całego projektu wynosi ponad 28 mln złotych. Pieniądze te pozwolą sfinansować usługi szkoleniowe dla 5050 pracowników  z 1683 firm z sektora MMŚP. Z kolei Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego otrzymał wsparcie wielkości 7,3 mln złotych (całkowita wartość wynosi 8,6 mln zł), dzięki którym kwalifikacje i kompetencje będzie mogło podnieść 1600 (816 kobiet i 784 mężczyzn) pracowników i przedsiębiorców z 530 MŚP w subregionie pilskim.

W sumie dzięki podpisanym wczoraj umowom o doskonalenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji lub uzyskanie nowych może zabiegać 18,4 tysiąca pracowników i przedsiębiorców z 6104 MMŚP w Wielkopolsce.

– Jesteśmy przekonani, że te 105,5 mln złotych to znaczący zastrzyk dla wielkopolskiej gospodarki, że efekty szybko będą widoczne, tym bardziej, że doświadczenia z wcześniejszych tego typu projektów są bardzo pozytywne – podsumował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

 

Prezentacje projektów na: https://www.umww.pl/dofinansowanie-mmms  

 

Pobierz jako PDF