Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W poniedziałek 15 lutego 2016 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń II Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak wraz z prezydentem Piły oraz wójtami i burmistrzami Kaczor, Krajenki, Szydłowa, Trzcianki, Ujścia i Wysokiej oficjalnie podpisze Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów (obszary funkcjonalne).

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

W północnej Wielkopolsce mechanizmem objęte zostały: Miasto Piła (lider OSI), Gmina Kaczory, Gmina Krajenka, Gmina Szydłowo, Gmina Trzcianka, Gmina Ujście oraz Gmina Wysoka. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI wynosi 27 044 252 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota prawie 24 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 3 mln euro.

Pobierz jako PDF