„Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie” to tytuł projektu realizowanego przez Gminę Miasto Złotów, dofinansowanego kwotą 800 tys. zł ze środków unijnych WRPO 2014+. Stosowną umowę podpisali Adam Pulit, Burmistrz Złotowa, i Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Kaplica znajduje się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego i jest wpisana do rejestru zabytków. Projekt zakłada przeprowadzenie renowacji w dwóch etapach, przy czym część prac zostało już wykonanych.
- Przeprowadziliśmy już część prac budowlanych na zewnątrz. Przede wszystkim został wymieniony dach, a także bramy i drzwi zewnętrzne – mówi Adam Pulit, Burmistrz Złotowa.

Kolejny etap to przede wszystkim renowacja wnętrza kaplicy. Wykonana będzie dezynfekcja polichromii, tynków i stropów, oczyszczone zostaną zabrudzenia powierzchniowe, uzupełnione będą wszelkie ubytki. Stropy zostaną zaimpregnowane, a tynki osuszone.

- Głównym celem projektu jest ochrona, zachowanie oraz zwiększanie bezpieczeństwa materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest budynek kaplicy cmentarnej w Złotowie, a tym samym zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w regionie. Modernizacja zabytkowego budynku przyczyni się do stworzenia nowej atrakcyjnej oferty na spędzanie czasu wolnego poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych dla każdej grupy społecznej bez względu na wiek, płeć oraz stan zdrowia. W tym celu założono zwiększenie powierzchni wystawienniczej Muzeum Ziemi Złotowskiej – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Obszar, na którym zlokalizowany jest budynek leży w bliskiej odległości od zidentyfikowanego obszaru rewitalizacji miasta Złotów – m.in. ul. Obrońców Warszawy, al. Mickiewicza. Zaplanowane efekty realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na sytuację w tej części miasta. Projekt sprzyjać będzie aktywizacji społecznej mieszkańców tej i innych części Złotowa.

- Przede wszystkim powstanie miejsce spędzania wolnego czasu dla całego przekroju społeczności. Projekt ma też na celu promowanie kultury i historii oraz stworzenie nowej oferty kulturalnej. Jestem przekonany o tym, że znakomicie z tym zadaniem poradzi sobie Muzeum Ziemi Złotowskiej – mówi Jacek Bogusławski.

Na zdjęciu widać kapicę w Złotowie oraz kilka osób z oddali

Pobierz jako PDF