W Poznaniu powstał jeden z najlepszych w Europie ośrodków rehabilitacyjnych dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

28 czerwca, w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu oficjalnie otwarto nowy budynek Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci. Od wakacji kontynuowany jest tu projekt w zakresie leczenia pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

- Jest to jedyne miejsce w Polsce posiadające tak szeroki wachlarz urządzeń rehabilitacyjnych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. Stosowane są tu nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu – mówi wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który wspólnie z Katarzyną Kretkowską, członkinią zarządu, uczestniczyli w otwarciu centrum.

Poznański szpital słynie z realizacji pionierskich w kraju inicjatyw. Wszystko za sprawą unijnego wsparcia, które ponad siedem lat temu uzyskał z WRPO 2014-2020. - To był prawdziwy impuls do kolejnych działań – wspominają jego twórcy. Powstało wtedy Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Terapia adresowana była do 800 osób w wieku od 5 do 21 lat. Projekt okazał się wielkim sukcesem!

Teraz rehabilitacja młodych pacjentów z MPD będzie kontynuowana aż do 2026 r. i to na jeszcze szerszą skalę. Ogromna w tym zasługa dotacji przekazanej z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (36 mln zł) oraz budżetu państwa (12,8 mln zł). Zgodnie z założeniami wyróżniać go będzie dużo szersza grupa pacjentów, którzy skorzystają ze wsparcia. Przedsięwzięcie może objąć prawie 1100 dzieci i młodych dorosłych w wieku 5-21 lat z woj. wielkopolskiego. Projekt zakłada nowoczesną, kompleksową rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem oraz z innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym, tj. wrodzonymi i nabytymi neurogennymi zaburzeniami lokomocji oraz innymi schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Są one zaliczane do tzw. chorób rzadkich.

Na wsparcie mogą liczyć także rodzice i opiekunowie (szkolenia i sesje indywidualne), a w przedsięwzięcie będzie zaangażowanych aż 180 rehabilitantów, którzy też wezmą udział w zajęciach edukacyjnych. W razie potrzeby osoby zamieszkujące w odległości większej niż 30 km od miejsca realizacji świadczeń otrzymają zakwaterowanie, transport do miejsca realizacji świadczeń. To zniweluje bariery finansowe dla niektórych uczestników i ich opiekunów.

- Stworzone Centrum rehabilitacji dla dzieci będzie miejscem, w którym chore dzieci, młodzież i młodzi dorośli będą budowali swoją przyszłą pozycję w społeczeństwie, kształtowali niezależność funkcjonowania i samostanowienia w jednym z najlepszych w Europie ośrodków rehabilitacyjnych – podsumowuje wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Jak dotychczas przebiegała rehabilitacja pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym? Obejrzycie film „Na wyższy level – zobacz, na czym polega rehabilitacja wspomagana grami”

oraz videocast „WyGRAjmy zdrowie – innowacyjne Wielkopolskie”

Pobierz jako PDF