Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pieniądze unijne wykorzystane zostaną przede wszystkim na poprawę jakości i dostępu pacjenta do e- usług medycznych.

- Żyjemy w świecie coraz bardziej scyfryzowanym. Jesteśmy po doświadczeniach pandemii Covid-19, które nam uświadomiły, jak istotne jest wykorzystanie technik informatycznych w wielu dziedzinach naszego życia, między innymi w medycynie. One pozwalają pacjentom kontaktować się z lekarzami bez spotkania, by wymienić informacje w celu zaopatrzenia pacjenta w niezbędną wiedzę do tego, by podjąć skuteczne działania lecznicze. E – usługi są też niezwykle ważne w całej infrastrukturze szpitalnej, bo  ułatwiają gromadzenie i przekazywanie danych oraz ich zarządzanie. Wydaje się, że ta dziedzina jeszcze cały czas  nie jest w Polsce wykorzystana w pełni. Jestem przekonany, że mamy kilka lat przed sobą, by całkowicie uzbroić placówki opieki zdrowotnej w te wszystkie nowoczesne urządzenia, które są dziś dostępne na świecie. Tak, by poprawić komfort zarówno pracy personelu medycznego i zaopatrzenia pacjentów we wszystkie niezbędne usługi, od rozpoznania ich choroby, poprzez dobór najbardziej skutecznej terapii, z pominięciem straty czasu, która często towarzyszy tym tradycyjnym metodom kontaktu na linii pacjent – lekarz, także skracając czas do rejestracji wizyty. Usługi elektroniczne mogą przyspieszyć wiele czynności i warto w to inwestować. Zainwestowane dziś pieniądze z naszej puli środków unijnych to konkretny potencjał finansowy, który pozwoli na zakup wielu urządzeń, oprogramowania i wdrożenie tego do normalnego funkcjonowania szpitali. Mam nadzieję, że z ogromną korzyścią dla pacjentów – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który dziś podpisał umowy na dofinansowanie unijne z WRPO 2014+ z Julianem Malickim – Dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Izabelą Marciniak - Dyrektor SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Radosławem Kołacińskim – Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, Leszkiem Sobieskim – Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz Piotrem Nowickim – Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Chcemy, by beneficjentami tych usług byli przede wszystkim pacjenci – podkreślają szefowie szpitali. Dzięki nowym technologiom możliwa będzie między innymi telerehabilitacja pacjenta w domu czy monitorowanie w miejscu zamieszkania chorych z chorobami kardiologicznymi. Możliwość kontynuacji leczenia w domu skróci pobyt pacjenta w szpitalu, co z kolei  przekłada się na poprawę komfortu i bezpieczeństwa chorego. W ośrodkach zafunkcjonuje też elektroniczne zarządzanie ruchem pacjenta czy telewizyta. Pacjent od momentu wejścia do szpitala będzie kierowany przez system telenawigacji i poruszał się wyłącznie w strefach jemu dedykowanych. Kadry medyczne z kolei będą mogły czerpać z bazy online wyników przeprowadzonych badań specjalistycznych u pacjenta, w różnych placówkach. W przypadku np. chorych leczonych neurochirurgicznie możliwość pilnego skorzystania z takich danych jest bardzo ważna. - Musimy dostosować nasze placówki do nowej rzeczywistości, także tej związanej z pandemią. Pacjenci, nawet z tych mniejszych miejscowości, coraz lepiej radzą sobie z usługami medycznymi dostępnymi w sieci i dlatego są one coraz bardziej pożądane – mówią dyrektorzy naszych placówek ochrony zdrowia. 

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu otrzyma 2 678 361,89 zł na projekt pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa systemu EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) i e-usług w celu zwiększenia dostępu i poziomu jakości usług z zakresu e-zdrowia”, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 2 346 102,00 zł na projekt pn. „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 2 232 270,00 zł na „Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 2 253 114,00 zł na „Publiczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępności świadczeń medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, a Szpital Wojewódzki w Poznaniu 1 789 896,00 zł na projekt pn. „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Pobierz jako PDF