Życie pisze różne scenariusze. Nierzadko z dramatycznymi zwrotami akcji i zawodowymi zakrętami. Ogromną szansę dla osób, które wcześniej z różnych powodów nie mogły wrócić do normalnego życia, są przedsiębiorstwa społeczne, np. spółdzielnie socjalne albo centra integracji społecznej.

W Wielkopolsce takie podmioty działają w różnych branżach – począwszy od usług opiekuńczych i komunalnych, przez cateringowe czy porządkowo-remontowe. Sektor społeczny z jednej strony zatrudnia osoby z kręgu tzw. wysokiego ryzyka socjalnego, a z drugiej jest realizatorem usług społecznych, wspierając w ten sposób np. samorządy w realizacji różnych zadań publicznych. Taka forma działalności jest rozwijana za pośrednictwem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Co i kto, gdzie i za ile?

wybrane (2)4 września tego roku Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowy z czterema podmiotami na kontynuację wsparcia w zakresie prowadzenia OWES-ów. W subregionie pilskim poprowadzi go Stowarzyszenie ETAP (ponad 18,3 mln zł), zaś Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w subregionie kaliskim (około 23,5 mln zł). W subregionie leszczyńskim OWES-em pokieruje Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP (ponad 20,7 mln zł). Tymczasem w subregionie konińskim sprawami ekonomii społecznej zajmie się Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych (28,5 mln zł). W regionie działać będzie jeszcze piąty ośrodek na terenie Poznania i okolic, prowadzony przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka (29,4 mln zł). Ta umowa ma zostać podpisana niebawem.  

Łączna wartość podpisanych dzisiaj umów to 93 585 241,36 zł, z czego dofinansowanie  z puli programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wyniesie 91 213 711,46 zł (w tym są środki unijne i budżetu państwa).

W gronie sygnatariuszy znaleźli się: Przemysław Piechocki – prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Ewa Maria Gałka – prezes Zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Zbyszko Siewkowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia ETAP oraz Tomasz Mika – wiceprezes Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Dlaczego to takie ważne?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej odgrywają istotną rolę w rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce. Od lat ich działalność jest dotowana ze środków unijnych będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, czyli Instytucji Zarządzającej regionalną pulą funduszy UE. Tylko w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 wydano na ten cel 140 mln zł.

wybrane (1)- W ekonomii społecznej najważniejsi są ludzie - mówi wicemarszałek Wojciech Jankowiak. - W przedsiębiorstwach społecznych pracę mogą znaleźć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, które mają problem ze znalezieniem czy utrzymaniem zatrudnienia na rynku pracy. Oprócz reintegracji zawodowej, mogą skorzystać także z reintegracji społecznej. Zależy nam, by przedsiębiorstwa samodzielnie funkcjonowały na rynku i rozwijały się dzięki wypracowanym zyskom. Widzimy szansę dla ich rozwoju, zwłaszcza w kontekście świadczenia szeroko rozumianych usług społecznych – dodaje wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Podpisane umowy zakładają realizację kompleksowego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce. Głównym założeniem jest udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej (za pośrednictwem OWES-ów) na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach czterech projektów zostanie utworzonych ogółem 757 miejsc.

To nie jedyne zadania OWES-ów. – Za nami kryją się konkretne twarze osób, którym pomogliśmy wyjść z życiowego dołka – mówią jego przedstawiciele. Będą one świadczyły usługi reintegracji dla osób zatrudnionych, czyli pomoc w zdobyciu wiedzy i doświadczenia oraz nabycia zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, jak również umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych. OWES-y będą świadczyły również usługi o charakterze animacyjnym w zakresie m.in.: upowszechniania idei i zasad ekonomii społecznej oraz pobudzania aktywności społecznej polegającej na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mającej szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

- Każdy z podmiotów wybranych do dofinansowania uzyskał akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) przyznany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – mówi wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

 

***

OWES-y zostały wybrane do dofinansowania w ramach pierwszego konkursu, który w kwietniu br. został ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

 

Przypomnijmy, że Wielkopolska z puli programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 ma łącznie do dyspozycji 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro) i Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro ) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Pobierz jako PDF