Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) przekazuje ponownie materiał informacyjny opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący procedury potwierdzania statusu osób biernych zawodowo i bezrobotnych zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Procedura została opracowana w odpowiedzi na zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021.

Niemniej jednak w ramach WRPO 2014+ obowiązek pozyskiwania zaświadczeń obowiązuje dla uczestników rekrutowanych do projektu od 1 sierpnia 2020 roku, o czym Beneficjenci zostali poinformowani w osobnym piśmie.

materiał informacyjny_uczestnicy EFS (148.5 KB)

wzór_druku_US-7_przykład (78.5 KB)

wzór_zaświadczenia_ZUS (528.5 KB)

Pobierz jako PDF