Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

10 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone możliwości tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, uczestniczyli m.in. przedstawiciele starostw powiatowych, urzędów miast, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W charakterze ekspertów udział wzięli dr Tomasz Rowiński – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jacek Juszkiewicz – starosta Powiatu Wielickiego oraz Mariusz Panek – prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" z Krakowa. Podzielili się oni swoim doświadczeniem wynikającym z realizacji projektów w zakresie deinstytucjonalizacji usług w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w tym również w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Sylwia Wójcik – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW w Poznaniu, przedstawiła uczestnikom spotkania w szczególności kryteria wyboru projektów obowiązujące dla zaplanowanego w ww. zakresie konkursu.

W ramach projektów tworzone będą Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego oparte na założeniach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Głównym założeniem ŚCZP jest zapewnienie kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, tj: czynnej, długoterminowej, krótkoterminowej, doraźnej i konsultacyjnej. W każdym centrum będzie się znajdować punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który będzie dostępny 7 dni w tygodniu (w miarę możliwości 24 godziny na dobę).

ŚCZP będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w listopadzie br. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Konkurs jest wyjątkowy ponieważ tego typu działania nigdy nie były jeszcze finansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W załączeniu prezentacja nt. Deinstytucjonalizacji usług – EFS 2014-2020.

deinstytucjonalizacja usług - EFS 2014-2020 (624.5 KB)

konferencja 2

Pobierz jako PDF