Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z brakiem dostępu Partnerów do zakładki Korespondencja aplikacji SL2014 należy zachować należyte procedury bezpieczeństwa zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w przypadku przekazywania informacji zawierających dane osobowe uczestników projektu do Partnera wiodącego. Ponadto zgodnie z rozdziałem „Ochrona danych osobowych” umowy o dofinansowanie projektu/zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego, Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe, przekazywane kanałami innymi niż aplikacja SL2014, powinny być zabezpieczone hasłem składającym się z co najmniej 8 znaków, zawierającym małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Dodatkowo, w celu bezpieczeństwa, hasło powinno zostać przekazane osobną wiadomością. Należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiednich procedur podczas przetwarzania danych osobowych w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom postronnym.

Pobierz jako PDF