Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Marszałek Marek Woźniak, podczas dzisiejszego podpisania umów z Rektorem PP prof. dr. hab. inż. Teofilem Jesionowskim podkreślił, że zależy nam na tym, aby Wielkopolska była regionem innowacyjnym, takim który potrafi inwestować w badania i rozwój.

- To jest ten obszar interwencji z wykorzystaniem funduszy europejskich, który daje szansę na to, aby przetransferować dokonania naszych wielkopolskich naukowców, które są niewątpliwie znaczące,  do sfery gospodarki i wspierać ich projekty, aby znalazły zastosowanie w codziennym życiu - powiedział Marszałek.

Podpisane dzisiaj umowy dotyczą wysokospecjalistycznych technologii, materii związanej z kosmosem, a także sztucznej inteligencji, która przetwarza dane medyczne, czy umożliwia monitorowanie zmian klimatu. Projekty mają swoją lokalizację na lotnisku w Kąkolewie pod Grodziskiem Wielkopolskim. Tam Politechnika buduje kampus, gdzie nowoczesne technologie, dotyczące lotnictwa i kosmosu, będą przez uczelnię rozwijane. Z kolei w Poznaniu, na Piotrowie, uczelnia realizuje doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją i jej wykorzystaniem w zakresie przetwarzania danych medycznych i danych o środowisku, które wpływają na życie człowieka. - Mamy tu do czynienia z bardzo wyrafinowanymi projektami, najwyższej próby, jeśli chodzi o jakość. Dlatego warto je dofinansowywać i wspierać z części unijnego budżetu, który pozostaje w naszej dyspozycji – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.

Politechnika Poznańska zrealizuje projekty o łącznej wartości blisko 32 mln złotych.

 

             „AEROSFERA 2.0. Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS)”,

             „Sztuczna inteligencja w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych medycznych oraz w diagnostyce i terapeutyce medycznej”,

             „Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)”,

             „AEROSFERA 2.0. AEROKOSMICZNA TRANSMISJA DANYCH (POLYITAN)”.

 

Prof. Teofil Jesionowski zaznaczył, że projekty te mają charakter przyszłościowy i inwestycyjny - służą rozwojowi naszego regionu, abyśmy w przyszłości mogli konkurować z najlepszymi.

Warto podkreślić, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotychczas blisko 125 mln zł unijnego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na działania z obszaru wsparcia infrastruktury B+R w sektorze nauki. Beneficjenci tych środków, którymi są wielkopolskie uczelnie, zrealizują projekty o łącznej wartości prawie 225 mln zł.

Pobierz jako PDF