Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5220/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18.

  1. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 29 marca 2018 r. od godziny 0.00 do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30 oraz od dnia 27 kwietnia 2018 r. od godziny 0.00 do dnia 30 czerwca 2018 r. do godziny 15.30. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinasowanie. Planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na listopad 2018 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów.

Wydłużenia okresu naboru wniosków wynika z przychylenia się do postulatów potencjalnych wnioskodawców i ma na celu zapewnienie złożenia przez wnioskodawców dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01‑IZ‑00‑30‑002/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualny regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (www.wrpo.wielkopolskie.pl) oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.pl.

Regulamin 8.3.1 (Izby) obowiązujący od 27.04.2018 (959.2 KB)

Uchwała 5220/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.04.2018 (285.7 KB)

Pobierz jako PDF