Na zdjęciu widać osiem osób siedzących przy stole prezydialnym i jedną osobę przemawiającą z mównicy W sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w czwartek 8 lutego odbyło się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie wielkopolskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”.

O przyszłości miast
- W ostatnich latach słuchaliśmy, że podejmuje się wiele działań dla zrównoważonego rozwoju. Można go jednak różnie rozumieć, co często prowadzi do fałszywych działań. Tymczasem chodzi o to, żeby były one jak najbardziej sensowne i celowe. Jeśli wydajemy pieniądze publiczne, to trzeba je lokować tak, aby tworzyły bodźce rozwoje, a nie ich pozór – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Podczas spotkania zaprezentowano wyniki badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego. Stały się one punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.
Organizatorami spotkania byli Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Związek Miast Polskich.

Lokalnie

Przed seminarium odbyła się konferencja pod tytułem „Wymiar terytorialny – finansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)”. Spotkanie otworzył Marszałek Marek Woźniak.

– Często bierzemy udział w dyskusji na forum Unii Europejskiej na temat tego, żeby dostosować środki finansowe do specyfiki określonych miejsc. Nie ma jednego dobrego modelu dla całej Europy. Sposób podejścia do finansowania działań musi być dopasowany do danego miejsca, jak najlepiej dostosowany do jego walorów i słabości, tak aby interwencja finansowa była celna i przynosiła efekt rozwojowy – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.

Podczas konferencji skierowanej do samorządów lokalnych przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego przedstawili rozwiązania operacyjne i mechanizmy koordynacji wsparcia rozwoju poszczególnych obszarów w regionie w programie funduszy unijnych dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Organizatorzy spotkania mówili też o strategiach rewitalizacji.

Prezentacje z wystąpień do pobrania:

Hierarchia funkcjonalna miast (6.6 MB)

Konkursy z rewitalizacji i kultury (1.1 MB)

Programowanie krajowych programów strategicznych (2.5 MB)

Trendy rozwojowe (4.7 MB)

Wymiar terytorialny (8.4 MB) 

Pobierz jako PDF