Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ostatnich latach zmienia się podejście do prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Jest to efekt ewolucji, która w ostatnich 20 latach dokonała się w większości krajów Europy Zachodniej. Następuje przejście od projektów punktowych do kompleksowych, profilowanych pod kątem potrzeb konkretnego obszaru, łączących różne sfery działania i przynoszących efekty przede wszystkim w sferze społecznej.

Na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został przygotowany raport, przedstawiający wyniki pierwszego zakrojonego na tak szeroką skalę badania poświęconego ocenie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Ocena została dokonana po czterech latach obowiązywania ustawy o rewitalizacji, w tzw. „okresie przejściowym”, gdy obowiązują dwie ścieżki prowadzenia działań rewitalizacyjnych – na podstawie programów opracowanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym albo na podstawie gminnych programów rewitalizacji zdefiniowanych właśnie w ustawie o rewitalizacji. Głównym celem badania była ocena dotychczasowego sposobu funkcjonowania systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania - kliknij. 

Przy tej okazji zachęcamy do odwiedzania strony interentowej Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. To serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się dostarczaniem informacji na temat procesu programowania rewitalizacji. 

Pobierz jako PDF