Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Regiostars Awards 2020  to nagrody przyznawane w Europie za najbardziej innowacyjne projekty regionalne.  Konkurs organizowany jest  przez Komisję Europejską. Do tegorocznej edycji zgłoszono 206 projektów, z czego 5 z nich to inwestycje z Wielkopolski (wszystkie realizowane przy wsparciu WRPO 2014+)!

Kategoria żółta: Transformacja przemysłowa na rzecz Inteligentnej Europy

✅  Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE . Beneficjent: GWDA Sp. z o.o. Piła.  Projekt obejmuje utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą.  W ramach inwestycji m.in. wybudowano wieżę wiatrakową wraz turbiną siłowni wiatrowej (wysokość wieży 10 m, moc turbiny 5 kW),  która służy do przekształcania siły wiatru do napędu pomp w gospodarce wodno-ściekowej. Ponadto, zamontowano dwa rzędy paneli fotowoltaicznych w ilości 20 szt. o łącznej mocy 5 Kw. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności B+R w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji, w tym technologii odnawialnych źródeł energii poprzez utworzenie innowacyjnego centrum badawczo-rozwojowego.  http://gwda.pl/pl


✅  Smart Security Platform. Beneficjent: Inwebit Sp. z o.o. Poznań. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji produktowej - zintegrowanego z oświetleniem miejskim systemu podnoszącego bezpieczeństwo publiczne. Efektem projektu będzie opracowanie systemu Smart Security Platform, złożonego z zaawansowanych algorytmów automatycznie identyfikujących niebezpieczne zdarzenia (typu bójka, upadek, wybuch) z poziomu sieci urządzeń elektronicznych, wbudowanych w konstrukcję lamp. https://inwebit.pl/pl


✅  Interakcyjna analiza metrologiczna. Beneficjent: ITA Sp. z o.o. sp. k.  Skórzewo. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii mającej na celu rozszerzenie oferty o nowe usługi związane z automatyczną analizą obrazu przy wykorzystaniu robota przemysłowego (laserowa digitalizacja). Innowacyjna usługa polega na wykorzystaniu systemu przekazywania obrazu i kontaktu z odbiorcą, umożliwiając interakcję pomiędzy oddalonym użytkownikiem, a systemem pomiarowym (rozwiązanie nie stosowane dotąd na świecie). W wyniku realizacji projektu wprowadzono do oferty nowe usługi pomiarowe związane z automatyczną analizą obrazu przedmiotu uzyskanego po połączeniu wielu skanów z różnych pozycji, w których jest ustawione ramię robota przemysłowego. Usługi te są istotne dla użytkowników przemysłowych poszukujących nowych, lepszych technik analizy jakości swoich wyrobów. https://www.ita-polska.com.pl

Kategoria zielona: Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy

✅  Laboratory equipment and development of . Beneficjent: Bioten Sp. z o.o. Poznań. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej w skali świata technologii zagospodarowania odpadowych tłuszczów (roślinnych, zwierzęcych), zawierających glicerynę i jej pochodne. Projekt polega na metodzie przerobu wskazanych odpadów w celu uzyskania nowych produktów – przyjaznych dla środowiska bioemulgatorów o nazwie Salvus (łac. zdrowy, bezpieczny), które dotychczas  nie były produkowane w kraju.  Emulgatory  są dodawane do pieczywa , lodów , majonezu (spożywcze), w kosmetyce do kremów oraz  w tzw. chemii budowlanej do  farb , lakierów itp . Technologia firmy Bioten oparta jest na stosowaniu naturalnych surowców - roślinnych, zwierzęcych, które są odpadem dla innych gałęzi przemysłu. Dzisiaj koncerny produkują emulgatory głównie w oparciu o ich chemiczną syntezę – sztucznie.  Bioten proponuje zdrowy, bezpieczny, przyjazny, naturalny produkt o nazwie Salvus . http://www.bioten.pl/
 

Kategoria różowa: Umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy

✅  CodeAll . Beneficjent: Expansio Sp. z o.o. Poznań. Celem projektu było przeprowadzenie badań, pozwalających na weryfikację innowacyjnej metody nauczania programowania przez Internet.  Efektem był prototyp narzędzia do nauki programowania, na którego dalszy rozwój firma otrzymała środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narzędzie, o którym mowa, to chatbot, które pozwala na tworzenie inteligentnego otoczenia, np. alarmu domowego, czujnika cofania w samochodzie, inteligentnej lodówki itp. W tym celu wykorzystywane są bezprzewodowe czujniki, które także samodzielnie tworzono w tym projekcie.  Badania (dofinansowane z WRPO 2014+) stanowią podstawę do rozwoju platformy internetowej, służącej do uczenia programowania. Głównym wymaganiem wobec proponowanej metody nauczania była jej wysoka atrakcyjność wśród uczniów (aby była także sposobem walki wobec powszechnego uzależnienia od gier) oraz wysoki stopień zapamiętywania przez uczniów materiału. https://expans.io/ 

Jury wybierze do pięciu projektów, które wejdą do finału w każdej z kategorii. Aby tak się stało, potrzebne są głosy. Klikajcie codziennie (na serduszko ❤ ) https://regiostarsawards.eu  Liczymy na Was!

Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca. Głosy oddane na finalistów po tej dacie będą nadal liczone, aby wyłonić laureata nagrody publiczności.

Wiecęj informacji o projektach znajdziecie w najnowszym artykule Gazety Wyborczej z cyklu Fundusze Unijne - tutaj.

 

Pobierz jako PDF