Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ciągu roku udar mózgu dotyka w Polsce 60 tys. osób i powoduje około 30 tys. zgonów (to trzecia, co do częstości przyczyna śmierci – po chorobach serca i nowotworowych). Udar mózgu jest też główną przyczyną trwałej niepełnosprawności dorosłych. Szacuje się, że jeden na sześciu mieszkańców globu będzie mieć udar mózgu podczas swojego życia. Także w Wielkopolsce w 2016 roku około 6 tys. osób zapadło na tę chorobę. Tyle statystyk. Bo za nimi chowają się zwykłe ludzkie dramaty. Udar mózgu najczęściej eliminuje pacjenta z rynku pracy. A opieka nad taką osobą jest trudna dla najbliższych. Rozwiązaniem jest właściwe i kompleksowe leczenie. Takie planuje zapewnić pacjentom i jego najbliższym Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu. W realizacji planu pomocne mu będą Fundusze Europejskie z WRPO 2014+.

Powrócą do pracy

19 czerwca 2020 roku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi podpisali umowę unijną dotyczącą projektu pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”. Warte ponad 10,6 mln zł przedsięwzięcie, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uzyskało  unijne dofinansowanie w wysokości 10,1 mln zł. 

Wicemarszałek Jankowiak zwrócił uwagę, że projekt w ramach WRPO 2014+ finansowany jest z ważnego komponentu, jakim jest Europejski Fundusz Społeczny, obejmujący swoją interwencją sytuację na rynku pracy.

- Oprócz aspektu zdrowotnego prezentowane przedsięwzięcie w istotny sposób wpływa na szybszy powrót do aktywności zawodowej osób dotkniętych udarem – podkreśla Wojciech Jankowiak.

 

Dla pacjentów i ich rodzin

Realizacja projektu ma być wymierną pomocą dla ponad 2000 osób – zarówno tych po udarze mózgu, jak również osób z ich bezpośredniego otoczenia. Przedsięwzięcie zakłada poprawę sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u osób po przebytym udarze mózgu. Dzięki zapewnieniu zdolności bezpiecznego i samodzielnego wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań, w sposób nie powodujący nadmiernego wysiłku dla pacjenta. Taka formuła leczenia stwarza możliwość powrotu do normalności zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin i otoczenia.

 - Projekt skupia się na rehabilitacji w miejscu pracy, która następuje po zakończeniu szpitalnej rehabilitacji neurologicznej – powiedział   Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Dyrektor dodał także, że w związku z epidemią koronawirusa część działań będzie prowadzona online.

Prof. Przemysław Lisiński, Kierownik Kliniki Rehabilitacji w szpitalu im. Degi  zaznaczył.

 - Koncentrujemy się w tym projekcie na takim okresie życia chorego po udarze mózgu, w którym możemy osiągnąć sukces i przywrócić go do aktywności.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących, uczących się bądź pracujących na obszarze województwa wielkopolskiego.

Planowane w projekcie działania będą obejmować m.in. zakup niezbędnego sprzętu służącego do rehabilitacji oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologicznego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Następnie uczestnicy projektu zostaną zaproszeni na wizyty kwalifikacyjne, a po zakwalifikowaniu do projektu, będą oni mieli zapewnione wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji leczniczej i fizjoterapeuty oraz działania terapeutyczne. Po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego, pacjenci zostaną poddani monitoringowi. Równolegle do wymienionych powyżej zadań, realizator będzie prowadził działania edukacyjno – profilaktyczne.

Projekt realizowany będzie od 31 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Więcej szczegółow:

Prezentacja na temat projektu (529.3 KB)

Pobierz jako PDF