Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Oborniki, Wągrowiec, Gołańcz i Chodzież. Wizyty związane były z podpisaniem umów na dofinansowanie unijne w kwocie blisko 25 milionów złotych, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację inwestycji i przedsięwzięć w obszarze transportu miejskiego - wspierających strategię niskoemisyjną oraz wzmocnienia infrastruktury szkół i placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Szkoły zawodowe

- Obserwujemy dziś renesans szkolnictwa zawodowego. Traktujemy ten obszar, jako bardzo ważny element naszego działania. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby konkursy, które dotyczą projektów mających prowadzić do rozbudowy szkół i wzmocnienia ich wyposażenia miały odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Tylko dobre przygotowanie absolwentów jest gwarancją na to, aby byli przez rynek pracy pożądani i oczekiwani – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Celem tych inwestycji jest popularyzacja wykształcenia technicznego, zawodowego, innowacyjności, a także promowanie wśród młodzieży specjalności technicznych, najbardziej odpowiednich dla potrzeb rynku pracy. Unijnym wsparciem objęte zostały: Zespół Szkół im. Generała Tadeusza Kutrzeby w Obornikach oraz Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu, Zespół Szkół w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży – CKZ, Zespół Szkół. im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – ZS-CH oraz Zespół  Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – ZS-R.

 

Ścieżki dla cyklistów

Gminy Wągrowiec oraz w Chodzieży i Gołańczy, dzięki dofinansowaniu unijnemu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zbudują kolejne kilometry ścieżek pieszo – rowerowych. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego to ważne, służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców projekty. Doskonale wpisują się także w ochronę klimatu w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń czyli wsparcia tzw. niskiej emisji. Marszałek Marek Woźniak podpisał również umowę z Gminą Miejską w Wągrowcu, która zrealizuje wart ponad 8 mln zł projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu, jako alternatywnego sposobu komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego”, w tym blisko 7 mln stanowi dofinansowanie unijne.

Rower miejski - Wagrowiec

Z kolei Gmina Gołańcz otrzyma prawie 2,7 mln zł na budowę ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej), a gmina Miejska w Chodzieży na duży - wart blisko 10 mln projekt pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży – etap II” zyska ponad 8 mln unijnego marszałkowskiego wsparcia.

- Przyjęliśmy koncepcję, że za wszelką cenę będziemy się starali poczynić oszczędności w naszym regionalnym programie unijnym tak, aby wszystkie projekty samorządów lokalnych, dotyczące transportu miejskiego i niskiej emisji otrzymały nasze wsparcie. Oceniam je jako bardzo dobre i wartościowe – podsumował Marek Woźniak.

Pobierz jako PDF