- Samorządy, które cztery lata temu zdecydowały się na opracowanie programów rewitalizacji, wiedzą, że to był odważny krok w stronę budowania nowej jakości usług społecznych i relacji z mieszkańcami – mówił marszałek Marek Woźnik podczas konferencji „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”, która odbyła się 2 marca w UMWW w Poznaniu. - Bo rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe (placów czy ulic), ale przede wszystkim w centrum zainteresowania stawia się człowieka.  Podstawą jest pobudzanie go do działania i aktywne włączanie w zmiany społeczne. To wielkie wyzwanie, które wymaga od osób zajmujących się rewitalizacją, odpowiedniego przygotowania i ciągłego uzupełniania wiedzy o tym procesie (w różnych jego aspektach) – dodawał.

Właśnie z tego powodu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, korzystając z dofinansowania unijnego oraz angażując własne środki, kontynuuję współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych.

Oferta na kilkanaście miesięcy

Co zyskają gminy, które zdecydują się skorzystać z nowej oferty? To przede wszystkim możliwość udziału w darmowych warsztatach, szkoleniach i wizytach studyjnych – łącznie ponad 16 wydarzeń zaplanowanych do końca sierpnia 2021 roku. W tym czasie gminy będą mogły również skorzystać z konsultacji eksperckich z zakresu rewitalizacji. Promocji tego przedsięwzięcia służyła wspomniana już konferencja inaugurująca, pn. „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”.

Marszałek Marek Woźniak, w swoim przemówieniu otwierającym konferencję, podkreślał jak ważna dla władz regionu jest możliwość przywracania odpowiednich funkcji terenom zdegradowanym, za pośrednictwem środków unijnych, w szczególności z WRPO 2014+. Skala interwencji jest ogromna. Jak dotąd Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 52 wnioski na łączą kwotę ponad 400 mln zł (tj. dotacje z konkursu ogólnego oraz w ramach ZIT AKO i OSI). Do tego trzeba doliczyć kolejne 100 mln zł, z puli pożyczek z Jessica 2. Łatwo policzyć, że z budżetu WRPO 2014+ na rewitalizację zostanie wydane pół miliarda złotych!  

W dalszych prezentacjach nie zabrakło szczegółów związanych z założeniami projektu dot. wzmacniania zdolności gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych i dlaczego warto skorzystać z tej oferty. Więcej szczegółów w załączonych prezentacjach – przyp. red.

Już teraz przedstawiciele samorządów mogą rejestrować się na szkolenie „Ustawowe narzędzia rewitalizacji”, które odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru), czyli 24 marca lub 6 kwietnia br. w UMWW. Szkolenia poprowadzą eksperci zewnętrzni: Andrzej Brzozowy i Rajmund Ryś. Można zapisać się elektronicznie wypełniając formularz dostępny on-line.

Podzielili się doświadczeniami

W marcowej konferencji wzięli udział przedstawiciele z blisko 120 gmin. W tym gronie nie zabrakło beneficjentów WRPO 2014+, którzy także wystąpili w roli prelegentów. Jak ważne w rewitalizacji jest spojrzenie kompleksowe i wieloaspektowe oraz działania „z ludźmi, i dla ludzi” opowiadała burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. Samorząd pokazał się również ze swoją wystawą, która była prezentowana w holu przed Salą Sesyjną. Inny beneficjent – Miasto Kalisz, wdraża rewitalizację w oparciu o ustawę. O swoich doświadczeniach, z tym związanych, opowiadał Marcin Wolniak z Urzędu Miasta w Kaliszu.  Mówił o tym, że miasto tworzy specjalną strefę rewitalizacji, oraz podjęło pierwsze przymiarki do miejscowego planu rewitalizacji, które będzie przedsięwzięciem pionierskim w kraju.

Garść informacji statystycznych oraz związanych z metodologią monitorowania efektów programów rewitalizacji, przedstawili: Artur Owczarkowski z Głównego Urzędu Statystycznego i Sylwia Górniak z Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.  

Prezentacje z konferencji: 

Nowa oferta dla gmin (2.7 MB)

Rewitalizacja w PL AD 2020 (3 MB)

Wieleń Wiele możliwości (7.1 MB)

Miasto Kalisz - Ustawa o rewit. w praktyce (17.8 MB)

Główny Urząd Statystyczny (2.9 MB)

Nowy formularz rewitalizacji (2.2 MB)

Na zdjęciu widać czterech prelegentów, którzy siedzą przy stole prezydialnym  Na zdjęciu widać kilkadziesiąt osób, które wzięły udział w konferencji Widać na zdjęciu stoisko Gminy Wieleń oraz osoby, które je odwiedzają

Pobierz jako PDF