Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

- Po zbudowaniu nowych obiektów, które widać w przestrzeni miasta, dla Akademii Muzycznej przyszedł czas na inwestowanie w budynki zabytkowe. Dzięki ich modernizacji  na pewno wszystkich ucieszy poprawa wizerunku tego ważnego dla Poznania miejsca – powiedział Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas podpisywania umowy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) realizacji projektu pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”.

Umowę w imieniu beneficjenta podpisała prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Całkowita kwota projektu wynosi blisko 7,9 mln złotych, w tym wysokość środków przyznanych WRPO 2014+ w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” to prawie 4,1 mln złotych.

- Ten konkurs traktujemy prestiżowo, ponieważ projekty rewitalizacyjne w całej Wielkopolsce wiele wnoszą do przestrzeni, głównie miejskich – powiedział Marszałek Woźniak, który reprezentuje Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. –  Dają szansę na modernizację czy renowację substancji materialnej, ale też tworzą nowe elementy aktywności społecznych, otwierają tę przestrzeń dla organizacji pozarządowych czy mieszkańców. W przypadku projektu Akademii Muzycznej udostępnimy te przestrzenie dla osób z niepełnosprawnościami, także osób starszych, którym trudno dziś pokonać bariery architektoniczne w budynkach mających 100 lat i więcej. Wtedy przecież nie przewidywano tego rodzaju udogodnień. Teraz taka możliwość się pojawia. 

Środki otrzymane z WRPO 2014+ umożliwią  przebudowę i remont zabytkowego budynku muzycznej uczelni Poznania oraz remont dziedzińca, co pozwoli na utworzenie centrum lokalnej aktywności, które będzie pełnić funkcję ośrodka działalności kulturalnej i edukacji artystycznej oraz biblioteczną i archiwalną. Jak powiedziała prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej, sala koncertowa, która zostanie gruntownie odrestaurowana, a do której z powodu stromych schodów wyjątkowo trudno dostać się osobom starszym czy z niepełnosprawnościami, stanowi serce uczelni. O konieczności jej modernizacji decyduje także fakt, iż w poznańskiej Akademii Muzycznej odbywa się rocznie około 700 koncertów. 

Warto podkreślić, że dotychczas w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania 276 mln złotych.

Na zdjęciu marszałek Marek Woźniak i prof. Halina Lorkowska

Pobierz jako PDF