Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Publikujemy roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4751/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym WRPO 2014+ na rok 2018. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie roku.

2018_harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_i_potencjalnych_beneficjentów (381.8 KB)

Pobierz jako PDF