Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Marszałek Marek Woźniak podpisał z włodarzami powiatu Starostą Janem Grabkowskim i Wicestarostą Tomaszem Łubińskim umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji, które realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT dla MOF Poznania).
„To projekty ważne, służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Realizujemy je z misją tzw. niskiej emisji, ograniczenia zanieczyszczeń i ochrony środowiska - wymogów, które stawia nam Unia Europejska. Musimy o nich pamiętać” – podkreślił Marszałek Woźniak. „To projekty o charakterze strategicznym, które wpisują się w szersze działania powiatu - zbudowania sieci ścieżek rowerowych w całej aglomeracji w perspektywie najbliższych lat” – dodał Marszałek i przypomniał, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył dotychczas ponad 472 mln zł na inwestycje związane z tzw. niską emisją i mobilnością miejską, w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

O pracach i oczekiwanych efektach przedsięwzięć wartych ponad 15,5 mln zł mówili podczas spotkania Starosta Jan Grabkowski i Wicestarosta Tomasz Łubiński. „Zachęcamy mieszkańców do korzystania z transportu rowerowego, ale w ślad za tym muszą iść inwestycje poprawiające bezpieczeństwo użytkowników dróg” – podkreślił Starosta Grabkowski. „Zbudujemy kolejne 13 km nowych ścieżek pieszo - rowerowych wraz z dodatkową infrastrukturą, w tym energooszczędnym oświetleniem i stacjami rowerowymi przy zintegrowanych węzłach przesiadkowych, tak by można było skorzystać także z transportu zbiorowego. Trasy powstaną w ciągach dróg powiatowych i połączą Pobiedziska z Kociałkową Górką oraz poznańskie Szczepankowo z Gowarzewem” – mówił Starosta Grabkowski. 
„To także znacząca poprawa dostępu do bezpiecznej infrastruktury drogowej dla mniej majętnych mieszkańców powiatu, którzy korzystając z rowerów dojadą do węzłów przesiadkowych i skorzystają z transportu zbiorowego” – dodał Tomasz Łubiński.

Na zdjęciu w środku marszałek Marek Wożniak, który opowiada o projekcie ścieżek. Po lewej stronie Jan Grabkowski - starosta poznański, od prawej jego zastępca Tomasz Łubiński.

Pobierz jako PDF