Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o rozwiązaniu czterech umów o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.06.02.00‑IZ‑00‑30‑001/15).

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim V - aktualizacja (520.4 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim IX - aktualizacja (514.3 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim X - aktualizacja (509.8 KB)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim XI - aktualizacja (515.7 KB)

Pobierz jako PDF