IZ FEW informuje, że w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 powołany został System Sektorowych Rad ds. Kompetencji, który może być pomocny przy wyborze tematyki usług rozwojowych, które będą realizowane w projektach dotyczących Bazy Usług Rozwojowych.

Zadaniem Sektorowych Rad do spraw Kompetencji jest m.in. analiza sytuacji w obrębie 17 branż i na jej podstawie wydawanie rekomendacji wskazujących jakich kwalifikacji brakuje w każdym z wyłonionych sektorów. Z rekomendacjami można zapoznać się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2#dokument. Uzupełnienie dla ww. rekomendacji stanowią raporty z badania Bilansu Kapitału Ludzkiego dostępne pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego.

Pobierz jako PDF