Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W miniony piątek (tj. 4 sierpnia) marszałek Marek Woźniak w imieniu instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014- 2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z zachowaniem, ochroną, promocją i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. Beneficjentami wsparcia są Powiat Poznański, Miasto Poznań, Muzeum Śremskie w Śremie oraz Miasto i Gmina Buk. Na spotkaniu obecni byli: Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Grzegorz Kamiński – pełnomocnik prezydenta Poznania ds. funduszy europejskich, Mariusz Kondziela – Dyrektor Muzeum Śremskiego w Śremie oraz Stanisław Filipiak – Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

- Dzisiaj pokazujemy cztery wybrane projekty z obszaru poznańskiego ZiT-u – powiedział Marszałek Woźniak. Komisja Europejska określiła wymogi dotyczące wsparcia w zakresie kultury, kładąc silny akcent na to, że obiekt ma służyć mieszkańcom i turystom. - Samo poprawienie jego walorów technicznych nie jest wystarczającym warunkiem, żeby otrzymać dotację – zaznaczył Marszałek. - To nie zawsze było łatwe, ale w tych czterech projektach to się udało. W ten sposób sfera ochrony dziedzictwa i funkcjonowania wydarzeń kulturalnych w metropolii poznańskiej zostanie zdecydowanie wzbogacona – podsumował Marszałek Woźniak.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Powiatowi Poznańskiemu 8,8 mln zł na przeprowadzenie remontu wnętrz oraz prace konserwatorskie głównego budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Synów Pułku w Owińskach. W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup i montaż wyposażenia Muzeum Tyflologicznego. Starosta Jan Grabkowski przypomniał, że działający w Owińskach Park Orientacji Przestrzennej, dofinansowany ze środków WRPO 2007 – 2013, przyciąga rocznie około 40 – 50 tys. gości i wyraził przekonanie, że poszerzenie oferty zaowocuje jeszcze większą liczbą zwiedzających.

Projekt Miasta Poznań otrzyma wsparcie w wysokości ponad 8,5 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację i przystosowanie zabytkowego kompleksu pn. Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury (MDK1). - Projekt zakłada również rewitalizację ogrodu jordanowskiego przed Dziecińcem – podkreślił Grzegorz Kamiński, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. funduszy europejskich.
Celem projektu Muzeum Śremskiego, dofinansowanego z WRPO 2014+ kwotą 6,7 mln z zł, jest rozbudowa budynku Muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie multimedialnej i interaktywnej ekspozycji stałej. - Chcemy połączyć ideę muzeum narracyjnego wyposażonego w odpowiednie technologie z zabytkowym obiektem, który jest bliski widzowi – powiedział Mariusz Kondziela, Dyrektor Muzeum Śremskiego . W ramach projektu otwarty zostanie ogród muzealny z miejscami wypoczynkowymi i małym amfiteatrem oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie, m.in. nagłośnienie, oświetlenie i sprzęt do digitalizacji.
Z kolei Miasto i Gmina Buk, korzystając z puli środków WRPO 2014+ w wysokości prawie 2,5 mln zł, przeprowadzi prace adaptacyjne w budynku byłej synagogi, która zgodnie z założeniami projektu ma pełnić funkcje kulturalno - wystawiennicze. – Obiekt ma służyć głownie realizacji szkoleń, spotkań, powstanie też małe muzeum eksponatów ziemi bukowskiej – powiedział Stanisław Filipiak, Burmistrz Miasta i Gminy Buk.
Łączna kwota projektów wynosi ponad 31,7 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) to 26,6 mln zł.
Dotychczas w ramach Poddziałania 4.4.3 WRPO 2014+ „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 27 mln zł. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Przypomnijmy, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania ich atutów i wspólnego rozwiązywania problemów, współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+. Partnerstwa miast wojewódzkich lub regionalnych i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Obszary realizacji instrumentu ZIT w Wielkopolsce to obszar funkcjonalny Miasta Poznania – jako ZIT dla miasta wojewódzkiego oraz obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim – jako ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym.

Podpisanie umowy

Pobierz jako PDF