Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie dwóch projektów Powiatu Wrzesińskiego związanych z rozwojem infrastruktury kształcenia zawodowego oraz projektów Konina, Leszna i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Gnieźnie, dotyczących inwestycji w obszarze transportu miejskiego i tzw. niskiej emisji. Na spotkaniu obecni byli Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński oraz Józef Nowicki - Prezydent Konina, Łukasz Borowiak - Prezydent Leszna i Piotr Stasiak - Prezes Zarządu MPK w Gnieźnie.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że realizacja dwóch projektów w ramach poddziałań 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” na terenie powiatu wrzesińskiego wiąże się z powstaniem fabryki Volkswagena pod Wrześnią, które spowodowało duże zapotrzebowanie na nowoczesne kształcenie, zarówno uczniów jak i nauczycieli, w obszarze nowoczesnych technologii. – Jest to ważne nie tylko dla Volkswagena, ale dla wszystkich podmiotów, które powstaną w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podkreślił Marszałek. - Połączyliśmy to z trzema istotnymi wielkościowo projektami w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji dla ośrodków subregionalnych Konina, Leszna i Gniezna, które korzystają z tej specjalnej koperty finansowej na rozwiązywanie problemów dotyczących miasta i jego otoczenia. Bez wątpienia takim wspólnym problemem jest komunikacja i transport zbiorowy. Dofinansowane projekty realizują transport zbiorowy według wymogów dzisiejszych czasów, stawiając na niską emisję– mówił. – Generalnie cel jest taki, aby skłonić mieszkańców do zmiany nawyków przemieszczania się w ramach obszarów metropolitalnych, do korzystania z transportu zbiorowego, a przy tym ekologicznego – zaznaczył.


Powiat Wrzesiński, w ramach Poddziałania 9.3.2 WRPO 2014 +, otrzymał 73 mln zł dofinansowania i zrealizuje rozbudowę i modernizację Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – placówka zostanie wyposażona w nowoczesne zaplecze dydaktyczno – sportowe oraz nowe i całkowicie zmodernizowane pracownie, m.in. elektroniki, elektotechniki oraz automatyki i AGD. Powstanie także Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, które służyć będzie kształceniu zawodowemu uczniów, dokształcaniu osób młodocianych i ustawicznemu kształceniu osób dorosłych w zawodach bezpośrednio powiązanych z m.in. branżą motoryzacyjną. – Sprzęt, którym będziemy dysponować, odpowiadać będzie stopniem zaawansowania technologicznego nowoczesnym fabrykom – podkreśli Dionizy Jaśniewicz, Starosta Powiatu Wrzesińskiego.

Z kolei Konin, Leszno i Gniezno zrealizują projekty w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), wpisujące się w Poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+ „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, na które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 48,6 mln zł. Prace obejmą rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego.

Miasto Konin pozyskało wsparcie w wysokości ponad 23 mln złotych na „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. W ramach przedsięwzięcia m.in. zakupionych zostanie 8 niskoemisyjnych autobusów, wybudowane zostaną drogi rowerowe na terenie KOSI, utworzonych zostanie 15 punktów przesiadkowych typu bike&ride i uruchomiona zostanie wypożyczalnia rowerów miejskich. – Ważnym efektem realizacji projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych – powiedział Prezydent Józef Nowicki.

Wagę korzystania ze strategii niskoemisyjnych podkreślał też Łukasz Borowiak, Prezydent Leszna. Promocja czystego transportu to główny cel projektu Miasta Leszno pn. które dzięki przyznanym z WRPO 2014 + środkom m.in. zakupi 8 autobusów elektrycznych o pojemności 70 osób, wybuduje 2 pętle autobusowe oraz zainstaluje w autobusach biletomaty mobilne. Leszno otrzymało na to przedsięwzięcie dofinansowanie w wysokości prawie 14 mln złotych.

Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Transportowe w Gnieźnie realizować będzie projekt budowy systemu integrującego transport publiczny z gminami ościennymi. – Ważnym elementem projektu jest przebudowa zajezdni, której parametry zostaną dostosowane do najbardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych – podkreślił Piotr Stasiak, Prezes Zarządu MPK w Gnieźnie. Projekt zakłada modernizację elewacji oraz wymianę źródeł ciepła w celu eliminacji paliw stałych, a także zakup 12 autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, z klimatyzowanymi przedziałami dla kierowcy i pasażerów.

podpisanie umowy

Pobierz jako PDF