Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

„Cieszę się, że moja gmina stawia na ochronę środowiska i odnawialne źródła energii” – mówił Marszałek Marek Woźniak, podpisując z wójtem Suchego Lasu Grzegorzem Wojterą umowę na dofinansowanie z WRPO 2014+ tzw. projektu parasolowego. Jego wnioskodawcami, poza Suchym Lasem, są Rokietnica i Puszczykowo, a beneficjentami mieszkańcy tych trzech gmin.

Jego realizacja zakłada montaż na obiektach mieszkalnych indywidualnie dobranych instalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej czy kolektorów słonecznych służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. W efekcie powstanie 78 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 273 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.  To projekt wart przeszło 8,2 mln, polegający na montażu indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych.  Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został on dofinansowany z funduszy UE kwotą przeszło 6 mln zł. 

„To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in. naszą zdrowszą egzystencję i ograniczenie występowania efektu cieplarnianego. Strategia Europa 2020 wytyczna nam konkretne cele, do osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii” – powiedział  Marszałek Marek Woźniak i dodał: „To działanie ma też walor promocyjny, bo sąsiad sąsiadowi pokaże wkrótce swój rachunek za energię i będzie to najlepszą zachętą dla innych”. 

Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Suchego Lasu, Rokietnicy i Puszczykowa możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, co znacząco zmniejszy wydatki gospodarstw domowych na inne źródła energii i poprawi jakość życia w tych miejscowościach.  Inwestycja wpłynie również korzystnie na jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. 


 

Pobierz jako PDF