Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

„Dziś uczyniliśmy historyczny krok, z którego wszyscy możemy być dumni”, napisała po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po prawie 5 dniach obrad, 21 lipca 2020 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o planie odbudowy i wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027. Szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że przywódcy państw członkowskich UE doszli do porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy oraz kształtu przyszłego budżetu UE.

Porozumienie zakłada:

  1. Wartość budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro.
  2. Powołanie Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Udział Polski w Funduszu Odbudowy to mniej niż 3%.

W ramach Funduszu Odbudowy 70% grantów będzie rozdysponowane w latach 2021-2022 a pozostałe 30% do końca 2023 r.

30% wydatków zarówno z Funduszu Odbudowy jak i budżetu na lata 2021-2027 zostanie przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu.

Dla Polski porozumienie przewiduje łącznie ok. 160 mld euro, ok. 124 mld euro to dotacje a 35 mld euro pożyczki.

Dodatkowo przewidziano 600 mln euro dla regionów.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie robocze skróconego raportu z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r.

Skrócony raport - tłumaczenie robocze (33.2 KB)

 

Pobierz jako PDF