Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Już 6 marca w Warszawie odbędzie się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie:

- procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe)

- zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE  z dnia 26 lutego 2014 r. oraz zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp.

Szkolenie będzie prowadzone przez ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://poiis.mkidn.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach

Pobierz jako PDF