Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ przypomina, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów (w tym wskaźników produktu i rezultatu, zakładanych we wniosku o dofinansowanie) w trakcie jego realizacji oraz w okresie trwałości projektu i trwałości rezultatów projektu. Zasady zachowania trwałości projektu/ trwałości rezultatów projektu oraz konsekwencje naruszenia ww. zasady zostały opisane w piśmie, stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

Trwałość projektu oraz trwałość rezultatów projektu (932.5 KB)

Oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości (63.6 KB)

Aktualizacja 28.01.2020 r.

Pobierz jako PDF