Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Pieniądze unijne trafią m.in. do systemów opieki zdrowotnej oraz małych i średnich firm. Coronavirus Response Investment Initiative (tak nazywa się dokument) wejdzie w życie 1 kwietnia br.  

Środki, które zaproponowała Komisja Europejska na walkę z pandemią koronawirusa, pochodzą z obecnego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Pieniądze udało się uzyskać w wyniku przesunięć budżetowych - 8 miliardów euro zostanie natychmiast udostępnione państwom członkowskim w ramach polityki spójności. To suma, której kraje UE nie zdążyły wydatkować w 2019 roku. Gdy ta kwota 8 mld euro zostanie w pełni wykorzystana, zostanie uzupełniona o 29 miliardów euro z budżetu UE. Łącznie jest to więc 37 mld euro z funduszy UE, które mają zostać przeznaczone na wsparcie obywateli, regionów i krajów walczących z pandemią. Środki te zostaną skierowane do systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich firm, na rynek pracy i do innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE. Państwa członkowskie będą także miały większą elastyczność w zakresie przenoszenia funduszy między programami polityki spójności w celu kierowania zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Druga przyjęta przez kraje członkowskie w poniedziałek propozycja KE to rozszerzenie Funduszu Solidarności UE (FSUE) na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym, dzięki czemu w 2020 kraje członkowskie będą mogły otrzymać dodatkowo do 800 mln euro każdy. Przypomnijmy tylko, że FSUE został utworzony w reakcji na powodzie w Europie Środkowej latem 2002 roku.

Więcej informacji w zakładce "Fundusze a koronawirus"

 

Pobierz jako PDF