Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim_01.08.2018 (476.2 KB)

Aktualizacja: 02.08.2018 r.

Pobierz jako PDF