Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów.

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (414.4 KB)

Aktualizacja: 18.06.2018 r.

Pobierz jako PDF