- Stworzymy możliwość szybkiego dojazdu między stolicami Wielkopolski oraz Pomorza i Kujaw przez Wągrowiec. To będzie nowa jakość podróżowania koleją w Polsce – mówi Marszałek Marek Woźniak w kontekście podpisania umowy ws. dofinansowania środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020 projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace przygotowawcze”.

Wraz z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowę podpisał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz przedstawiciele PKP PLK, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 lutego 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.   

7

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania z WRPO 2014-2020 to ponad  6,3 mln zł. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozpoczęcie robót rewitalizacyjnych na szlaku kolejowym od Wągrowca, przez Gołańcz do granicy województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Do 120 km/h

W ramach kompletu dokumentacji projektowej planuje się m.in. pozyskanie koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej, map do celów projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, wniosków do ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz operatu wodnoprawnego.

Marszałek Woźniak wyraził nadzieję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie w przyszłości współfinansować inwestycję, nad projektem której trwają obecnie prace przygotowawcze. - W nowym programie regionalnym przewidzieliśmy kontynuację tych inwestycji, które były przez nas realizowane. Będziemy chcieli zasilić PKP PLK naszymi środkami unijnymi z programu regionalnego. Ma być na to zgoda z poziomu ministerstwa funduszy oraz Brukseli, zwłaszcza w kontekście nowej zasady, by inwestycje kolejowe były realizowane w ramach puli wydatków rządowych – podkreślił Marszałek Woźniak.

Odcinek szlaku kolejowego, o którym mowa w projekcie, liczy 26 kilometrów, w tym 6 kilometrów – od Gołańczy do granicy województwa – jest obecnie nieprzejezdnych. Aktualna prędkość maksymalna pociągów pasażerskich na odcinku Wągrowiec – Gołańcz to 50 - 90 km/h. Przeprowadzenie prac, do których trwają obecnie przygotowania, umożliwi skrócenie czasu podróży dzięki podwyższeniu prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 120 km/h, na minimum 90% długości rewitalizowanego odcinka oraz pociągów towarowych do 80 km/h. Spodziewana jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa podróżnych, a także podwyższenie komfortu podróżowania.

 

Inne inwestycje z UE

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej umożliwi PKP PLK realizację prac na szlaku po 2023 roku. - Spodziewamy się, że ta modernizacja może kosztować około 150 milionów złotych – to wielkość wynikająca z naszych dotychczasowych doświadczeń. Koszt aktualnie modernizowanego odcinka linii kolejowej z Drzymałowa do Wolsztyna to 120 milionów złotych, przy wsparciu z WRPO 2014+  w wysokości 83 milionów złotych – zauważył Wicemarszałek Jankowiak. Dodał również, że w tej perspektywie unijnej największą inwestycją kolejową jest modernizacja szlaku z Poznania do Piły, która uzyskała ok. pół miliarda złotych dofinansowania ze środków unijnych będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Obecny podczas podpisania umowy Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP PLK S.A podkreślił, że zmienione przepisy ułatwiają realizację przewozów regionalnych pomiędzy województwami. - To pozwala planować taką przebudowę, która docelowo pozwoli na współpracę pomiędzy organizatorami przewozów w sąsiadujących województwach - zauważył przedstawiciel spółki. Arnold Bresch poinformował również, że  zarządca infrastruktury kolejowej podejmie w  tym roku pierwsze prace – finansowane z własnego budżetu – na odcinku od Nakła do granicy województw, które wpisują się w plany reaktywowania połączeń transregionalnych na tym obszarze. 

Przypomnijmy też, że ponad 50-kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 356, od stacji Poznań Wschód do Wągrowca, został zmodernizowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2010 – 2015. Przeprowadzone przez PKP PLK prace były warte blisko 187 mln zł, a marszałkowskie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO 2007-2013 to 116,5 mln zł. Inwestycja przyczyniła się do zmiany oblicza na lepsze kolei w tej części regionu i jest przywoływana jako udany przykład powrotu mieszkańców do korzystania z regionalnych pociągów. Operatorem na tej trasie jest samorządowa spółka Koleje Wielkopolskie. 

Pobierz jako PDF