Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dziś (29 maja) Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę o ogłoszeniu naboru na dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Tym samym już w sobotę ogłoszony zostanie pierwszy konkurs na unijne pieniądze z nowego rozdania. Ogłoszony nabór dotyczy dofinansowania projektów związanych z edukacja przedszkolną.

Konkretnie chodzi o tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie w wersji elektronicznej można składać od 30 czerwca do dnia 13 lipca. Szacunkowa wartość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi ponad 36 mln zł i może ulec zmianie. Konkurs ma charakter zamknięty. Uprawnionymi do składania wniosków są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Wszystkie ważne informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Na niej można również zapoznać się z harmonogramem naborów na 2015 r. Zakłada on, że jeszcze w tym roku rozpisanych zostanie prawie 30 konkursów.

Od piątku działa nowa odsłona strony internetowej programu. Nowością jest także uruchomienie Lokalnego Systemu Informatycznego, który umożliwia wypełnianie i wysyłanie wniosków konkursowych online. Z systemem LSI będzie można się połączyć poprzez stronę internetową WRPO 2014+ lub bezpośrednio wpisując adres lsi.wielkopolskie.pl.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pytania można kierować na adres departamentu - ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, na adres poczty elektronicznej defs.sekretariat@umww.pl lub pod nr telefonu: 61 626 73 00.

Pobierz jako PDF