Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podpisał dzisiaj umowę na dofinansowanie unijne w wysokości blisko 4 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Płynne przejście”.

To inicjatywa Fundacji Dar Edukacji mająca na celu dostosowanie do potrzeb rynku pracy kwalifikacji i kompetencji osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, związanych z transformacją energetyczną, ograniczeniem wydobycia i wykorzystania węgla brunatnego. Projekt dotyczy powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego i miasta Konina. Wsparciem objętych zostanie 248 pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK oraz firm powiązanych z jej działalnością.

- Dofinansowanie projektu „Płynne przejście” to część szerokich, kompleksowych działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego związanych ze wspieraniem procesów restrukturyzacyjnych na terenie konińskiego zagłębia węgla brunatnego. W ramach projektu, wykorzystując fundusze Unii Europejskiej, dajemy prawie 250 osobom szansę na przekwalifikowanie i dopasowanie swoich kompetencji do zmieniających się szybko w tej części Wielkopolski realiów gospodarczych – mówi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Projekt obejmuje działania z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, w tym szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwienia otwarcia działalności gospodarczej. Zaplanowano także objęcie wsparciem pomostowym pracowników w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2023 roku.

Na zdjęciu: Wicemarszałek Wojciech Jankowiak

 

Pobierz jako PDF