Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 479/2015 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 1.2).

Uszczegółowienie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - wersja 1.2 (UWRPO 2014+, SZOOP) (3.7 MB)

Załącznik nr 1 tabela transpozycji (236.5 KB)

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (474.9 KB)

Uwaga: Nowa wersja Uszczegółowienia dostępna w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami"

Pobierz jako PDF