Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów i wyróżnionych:

 

Nauczyciele –  4 laureatki:

I miejsce:Elżbieta Wysiadły, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim, nagroda 5000 zł, nagroda dla szkoły: projektor multimedialny. Komisja Konkursowa oceniła ponad regulaminowy wkład i zaangażowanie w przeprowadzenie lekcji. Zaprezentowane lekcje zdecydowanie odbyły się na najwyższym poziomie, uwzględniono różne pomoce dydaktyczne, które przełożyły się na jakość lekcji. Premiowano także walory dodatkowe w postaci tzw. lekcji pokazowej oraz wycieczki.

II miejsce:Małgorzata Nowicka, Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu, nagroda 3000 zł. Komisja Konkursowa doceniła autorski sposób prezentacji materiału oraz współpracę
z uczniami i zachęcenie ich do udziału w Konkursie.

ex aequo

III miejsce:Krystyna Maciejewska, Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym, nagroda 2000 zł. Komisja Konkursowa przyznała nagrodę za jasne wyznaczenie

i realizację założonych celów, zakres merytoryczny oraz spójność i niezwykłą poprawność lekcji.

III miejsce:Barbara Ziółkowska, Publiczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia wychowawców im. bł. N. Tułasiewicz, nagroda 2000 zł. Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwróciła na warsztat pracy oraz przygotowaną wystawę.

 

Uczniowie – 8 laureatów:

I miejsce: Mikołaj Kuncewicz, Julia Szymankiewicz, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Nowa Technika Nauczania – szansa dla Polski, Komisja Konkursowa oceniając film szczególnie zwróciła uwagę na oryginalny pomysł, formę przedstawienia projektu, elementy graficzne oraz merytorykę pracy. W nagrodę każdy z uczniów otrzyma rower oraz materiały promujące WRPO, nagroda dla szkoły: projektor multimedialny, opiekun: Elżbieta Wysiadły.

II miejsce: Jakub Pietrucha, Eryk Sobczyński, Kacper Górski, Gimnazjum im. Rady Europy  Kostrzynie, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Zmniejszenie zużycia energii powstałej z węgla, a zastąpienie jej energią pochodzącą z wiatru przy użyciu bardziej ekologicznych siłowni wiatrowych, przygotowany film zdaniem Komisji Konkursowej wyróżniły efekty specjalne, sposób realizacji i trafność tematu. W nagrodę każdy z uczniów otrzyma czytnik e-book oraz materiały promujące WRPO, opiekun: Tomasz Tacka.

III miejsce: Grzegorz Golniewicz, Mikołaj Drożniewicz, Bartosz Chudy, Gimnazjum nr 1
w Gostyniu, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Młodzi wiedzą o funduszach – udział w konkursie organizowanym przez Departament Polityki Regionalnej (Zielona Energia), Komisja Konkursowa przyznała wysokie noty za reportażową formę ujęcia tematu, czytelność i spójność przekazu. W nagrodę każdy z uczniów otrzyma aparat fotograficzny oraz materiały promujące WRPO, opiekun: Małgorzata Kasprzak.

Każdy z ww. opiekunów otrzyma upominki w postaci gadżetów promocyjnych.

 

Wyróżnienia za przygotowany film – 11 uczniów:

 1. Łukasz Kosturski, Antonina Toboła, Zuzanna Markiewicz, Publiczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. N. Tułasiewicz w Poznaniu, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Kostrzyn – zmieniamy się razem! Siłownia na świeżym powietrzu, Komisja Konkursowa doceniła unikalną formułę realizacji tematu, opiekun: Barbara Ziółkowska.
 2. Wiktoria Herman, Kacper Raczyński, Gimnazjum im. Przyrodników Polskich
  w Budzisławiu Kościelnym, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Szansa dla dzieci i młodzieży wiejskiej, Komisja Konkursowa wyróżniła film za promowanie dobrych praktyk w Gminie Kleczew, opiekun: Krystyna Maciejewska.
 3. Monika Kwiecińska, Wiktoria Czubak, Wiktoria Walisiak, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim, tytuł uproszczonego wniosku
  o dofinansowanie: Ty też możesz uratować życie, Komisja Konkursowa doceniła zaangażowanie uczniów, którzy w sposób niestandardowy zwrócili uwagę na problem ratowania życia i niesienia pomocy w sytuacji jego zagrożenia, opiekun: Elżbieta Wysiadły.
 4. Maria Dąbek, Marietta Wawrzyniak, Maja Korniłowicz, Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 7 w Kaliszu, Komisja Konkursowa wyróżniła film za ciekawą formułę przekazu, opiekun: Małgorzata Nowicka.

Każdy z ww. wyróżnionych uczniów otrzyma nagrodę rzeczową (niespodzianka), natomiast każdy z opiekunów upominki w postaci gadżetów promocyjnych.

 

Wyróżnienia za przygotowany uproszczony wniosek o dofinansowanie – 7 uczniów:

 1. Wiktoria Straśko, Maria Malczewska, Paulina Sadyś, Gimnazjum im. Rady Europy
  w Kostrzynie, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Historia Kostrzyna wobec obiektywu, czyli historia Kostrzyniaków oczami aparatu, opiekun: Tomasz Tacka.
 2. Zuzanna Kasperek, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Program renowacji przystanków autobusowych w sposób promujący i wspierający polskie czytelnictwo – kształtujący wartościową postawę spędzania wolnej chwili „Nie bądź jeleń – weź poczytaj”, opiekun: Elżbieta Wysiadły.
 3. Filip Marciniak, Tomasz Karpowicz, Dominik Łączak, Publiczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. N. Tułasiewicz w Poznaniu, tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Renowacja amfiteatru i obszarów Parku Tysiąclecia w Poznaniu, opiekun: Barbara Ziółkowska.

Każdy z ww. wyróżnionych uczniów otrzyma nagrodę rzeczową (niespodzianka), natomiast każdy z opiekunów upominki w postaci gadżetów promocyjnych.

 

Konkurs sprzyjał rozwojowi i popularyzacji wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród nauczycieli
i uczniów oraz pokazał, że „Młodzi” wiedzą o funduszach całkiem sporo.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani pisemnie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie,
a laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

Pobierz jako PDF