W dniu 13 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał  do dofinansowania  projekt pozakonkursowy w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Projekt pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”, którego Beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 2 141 853,03 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 519 827,10 zł.

Szczegółowo projekt został przedstawiony w tabeli poniżej:

Lista projektów wybranych do dofinansowania (7.3.1) w trybie pozakonkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (92.4 KB)

 

Pobierz jako PDF