Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

16 milionów złotych unijnego dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trafiło do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na realizację dwóch projektów. Jeden z nich koncentruje się wokół czynników środowiskowych wpływających na starzenie człowieka, drugi dotyczy oddziału okulistyki.  Umowy w tej sprawie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał 10 lutego 2020 roku z prof. dr. hab. Andrzejem Tykarskim, Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz dr. hab. Szczepanem Coftą, Dyrektorem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

 

Komentarze

- Podpisaliśmy dwie ważne umowy na obiekty w przestrzeni  stolicy Wielkopolski – mówił marszałek Marek Woźniak. - Projekt dotyczący  Collegium Humanum ma wyrafinowany charakter, bo dotyczy trudnej do realizacji strefy B+R, czyli elementów związanych z wykorzystaniem nauki do celów komercyjnych. Nowy obiekt będzie miał częściowo taki charakter, jednak dofinasowanie unijne przeznaczone jest na jego niekomercyjną odsłonę. Ciekawy jest obszar badawczy, który będzie realizowany w Collegium Humanum  - to wpływ czynników środowiskowych na jakość życia i proces starzenia - dodaje Marszałek, który podkreśla, że drugi projekt, czyli dotyczący  Kliniki Okulistyki daje również nowe możliwości pracującym tam specjalistom. - Dotychczas klinika mieściła się w zabytkowych wnętrzach przy ulicy Długiej. Nowa lokalizacja przy ul. Szamarzewskiego  spełnia wszystkie normy i jest przyjazna pacjentom – zaznaczył marszałek Marek Woźniak.

Rektor Uniwersytetu Medycznego dodał, że „Collegium Humanum to przedsięwzięcie badawcze, ale także gospodarcze i dydaktyczne. Obiekt jest ważny z punktu widzenia rozwoju kampusu uniwersytetu, mieszczącego się w kwartale ulic Przybyszewskiego, Polnej, Bukowskiej i Marcelińskiej”. Co ważne w dobie obecnej pandemii, mają tam być prowadzone badania z zakresu odpowiedzi immunologicznej na zakażenia, lekooporności bakterii i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym.

- Po 70 latach okulistyka wyprowadziła się z ul. Długiej. Przy ulicy Szamarzewskiego Klinika zyskała czteropiętrowy obiekt o powierzchni 2,2 tys. metrów kwadratowych. Pracuje tam zespół, który zajmuje się tradycyjną okulistyką, jednak przedmiotem troski jest także onkologia okulistyczna, a także problemy ze wzrokiem noworodków – poinformował  Dyrektor Szpitala im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. 

 

Badania nad człowiekiem

Projekt „Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”  uzyskało prawie 12,5 mln zł unijnego dofinasowania.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzony nowy ośrodek badawczo-rozwojowy – Collegium Humanum. Zaplanowany w ramach projektu budynek będzie posiadał cztery kondygnacje (w tym jedna podziemna i trzy nadziemne) oraz elewację wizualnie nawiązującą do istniejących w pobliżu obiektów Domów Studenckich oraz Centrum Symulacji Medycznej. Obiekt  stanie się nową siedzibą dla następujących jednostek: Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładu Medycyny Środowiskowej, Zakładu Immunologii  oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. Na pierwszym piętrze wydzielona zostanie strefa dydaktyczna do wspólnego wykorzystania przez  jednostki uniwersyteckie, natomiast na drugim piętrze zlokalizowana zostanie strefa B+R, uzupełniająca powierzchnie B+R przypisane bezpośrednio do ww. jednostek. Na potrzeby realizacji projektu opracowana została agenda badawcza, która ma przynieść rezultaty w postaci oceny skutków czynników środowiskowych występujących w otoczeniu człowieka i ich wpływu na stan zdrowia w procesie starzenia się. Agenda będzie realizowana w ramach działalności Collegium Humanum, a połączenie sił  kilku jednostek uczelni pozwoli na realizację przedsięwzięcia zmierzającego do poszukiwania odpowiedzi na to, jakie czynniki występujące we współczesnym świecie oddziałują negatywnie na człowieka oraz w jaki sposób im przeciwdziałać lub minimalizować ich skutki.

 

Nowoczesna okulistyka

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest z kolei beneficjentem projektu pn. „Zdrowe oczy – rewitalizacja usług społecznych na terenie miasta Poznania poprzez rozbudowę obiektu szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego o oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami okulistycznymi”, które zostało dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 3,5 mln zł.

Przedmiot projektu to rozbudowa obiektu szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu o oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami okulistycznymi. Projekt został włączony do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania. Inwestycja ma wpływ na rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta, zarówno w zakresie dostępności do usług społecznych, przywrócenia ładu przestrzenno-funkcjonalnego, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, wzrostu zatrudnienia, jak i zwiększenia dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych. Dzięki zaplanowanym robotom budowlanym powstał czterokondygnacyjny oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami, w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach prac budowlanych wykonane zostały m.in.: wzniesienie ścian, stropy, dach, stolarka, prace wykończeniowe wewnętrzne, prace wykończeniowe zewnętrzne, roboty budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne.

Klinika Okulistyki (2)od lewej - A. Tykarski, M. Woźniak, Sz. Cofta

Pobierz jako PDF