29 czerwca 2023 roku marszałek Marek Woźniak podpisał umowy na unijne dofinansowanie dla szpitali wojewódzkich w Kaliszu i Koninie. Wart łącznie blisko 42 miliony złotych kolejny zastrzyk finansowy umożliwi dziewięciu placówkom medycznym dalszą odbudowę swoich potencjałów po pandemii COVID-19.  

29 - 06 - 2023 (2)- To już ostatnie pieniądze ze starego budżetu unijnego. Uważamy, że opieka zdrowotna jest tą dziedziną, która powinna otrzymać od nas wsparcie, dlatego te środki trafią do szpitali. Są one potrzebne, zwłaszcza w okresie pocovidowym, kiedy tych potrzeb jest sporo, przede wszystkim sprzętowych. Musimy sobie szybko poradzić z długiem zdrowotnym, który został zaciągnięty w czasie pandemii, stąd inwestycyjnie wspieramy wielkopolskie szpitale – mówi marszałek Marek Woźniak.

Jak fundusze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wykorzystają poszczególne szpitale?:

- Wielkopolskie Centrum Onkologii blisko 7,7 mln zł przeznaczy na podniesienie standardów świadczeń i dostępności mieszkańców wielkopolski do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych przez doposażenie bloku operacyjnego;

- Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 7,6 mln zł zainwestuje w zakup nowoczesnego sprzętu, w szczególności z zakresu diagnostyki obrazowej; 

- Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu 6,5 mln zł wykorzysta na wzmocnienie i unowocześnienie szpitala poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, w tym aparatów RTG i USG;

- Szpital Wojewódzki w Poznaniu za 5,2 mln zł doposaży lecznicę w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych, będzie to m.in. angiograf, echokardiograf oraz aparaty RTG i USG;

- Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. przeznaczy 1,7 mln zł na doposażenie sal operacyjnych Oddziału Kardiologicznego w nowoczesny sprzęt medyczny;

- SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z pomocą 1,7 mln unijnej dotacji zamierza w dalszym ciągu poprawiać jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, zarówno w szpitalu św. Rodziny, jak i w Wielkopolskim Centrum Pediatrii;

- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 1,7 mln zł przeznacza na realizację projektu „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej”.

Z kolei za blisko 8 milionów złotych Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zakupi sprzęt medyczny, w tym m.in. tomograf, ultrasonograf wraz z integracją z systemem PACS/RIS czy wideokolonoskop. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 1,7 mln przeznaczy na zakup aparatury medycznej na potrzeby oddziałów neurochirurgicznego, neurologii, ginekologiczno-położniczego, dziecięcego, okulistycznego, anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego.

- Planujemy zakupić wyposażenie dla trzech sal operacyjnych. Pozwoli to na znaczące zwiększenie działalności chirurgicznej w zakresie leczenia nowotworowego. Do tej pory operowaliśmy na 6 salach, po rozbudowie będziemy mogli korzystać z 9 – mówi prof. Julian Malicki, dyr. Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

- Zakupimy aparaturę do bronchonawigacji. Komputer poprowadzi rękę lekarza, doprowadzając do guzka i pozwoli pobrać z niego próbkę, następnie materiał zostanie przekazany do dalszej diagnostyki. To wszystko będzie można zrobić bez otwarcia klatki piersiowej – tłumaczy Maciej Bryl, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

Będące w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego unijne fundusze, które zasilą rozwój placówek zdrowia, to efekt zwiększenia alokacji na Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” na poziomie blisko 140 mln zł.

Pobierz jako PDF